lunes, 9 de mayo de 2022

PATRIMONI A SANFELIU

Aquest article també vol aportar elements del barri de Sanfeliu per al debat del nou Pla Especial de Protecció del Patrimoni de l’Hospitalet, com els de Pubilla Casas, la Florida/les Planes i Can Serra

Les propostes d’elements patrimonials podrien ser aquestes:

1) Al límit de Sanfeliu i el Centre són els ponts del ferrocarril, de l’any 1854, quan es va construir aquesta línia fèrria, la tercera de la Península Ibèrica de transport de passatgers.

2) L’aqüeducte de Can Nyac fou construït vers 1878 per l’Empresa concesionaria de aguas subterráneas del río Llobregat.

L'aqüeducte de Can Nyac, el dia de la nevada de 1962. Foto cedida per Manel Rabinad.

3) El conjunt patrimonial de Can Buxeres conté nombrosos elements, començant per la torre del molí del pou d’aigua, de l’any 1875 i d’estil neomudèjar.


4) El casalot o palauet de Can Buxeres fou construït entre l’any 1901 i 1903 a sobre de la Casa Alta, segons els plànols d’Antoni Serrallach. 

Can Buxeres, l'any 1903.

Tanmateix, algunes parts de l’edifici actual són d’una ampliació del començament de la dècada de1920, dirigides per l’arquitecte Josep Plantada.

5) La Casa dels masovers és del 1904, també dissenyada per l’Antoni Serrallach amb un estil més modernista.

6) El templet, per l’estil modernista, és probablement d’aquesta intervenció del 1904. Per tant, és molt probable que sigui una obra d'en Serrallach.


7) El jardí, amb les terrasses i balustrades coronades de cràteres neoclàssiques, també es de l’època de l’ampliació de la primera meitat de la dècada de 1920. Per tant, és molt probable que siguin d’en Plantada.

8 i 9) Les cases unifamiliars del Camí de la Fonteta que es van conservar són de 1921 o anys posteriors.

10) De les urbanitzacions que van donar lloc al barri a partir de 1924 (Valeta, Sanfeliu, etc.) es conserven poques casetes originals. Potser l’única sigui la del Carrer Rei En Jaume, 15.

Font: Google Street View

11) El refugi de Can Nyac es va construir l’any 1937 perquè la població es refugiés dels bombardeigs de l’aviació feixista. 

Durant la postguerra fou utilitzat com a habitatge pels immigrants més pobres, com d’altres coves excavades als talussos del Samontà.

Imatge del reportatge de Televisió de l'Hospitalet del refugi de Can Nyac. Si el voleu veure sencer... https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/-/journal_content/56_INSTANCE_txR0/11023/14939673

12) La xemeneia de Bòbila Torns és el darrer testimoni de les indústries del ram de la ceràmica que hi havia al gran esvoranc del Torrent de Can Nyac.

Foto de 2015.
 

13) Al Parc de Can Buxeres trobem l’escultura La família, d’Hèctor Cesena, de l’any 1974.

14) També hi és l’escultura Noia amb colom, de Rafael Solanic. L’obra es va instal·lar l’any 1976, encara que la que hi ha ara és una versió en bronze que es va posar més tard.

La versió original de Noia amb colom, de marbre, en una foto de 1988.

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario