martes, 19 de junio de 2018

L'HOSPITALET: BARRIS UNA MICA MÉS O MENYS POBRES

Feia molt de temps que anava darrere de les dades de riquesa dels diferents barris de l’Hospitalet. Les respostes que obtenia eren que si només les tenia Hisenda, que a Barcelona es publiquen perquè l’Ajuntament paga o pressiona…

Finalment, l’Instituto Nacional de Estadística s’ha dignat a publicar les dades per barris de diferents ciutats d’Espanya, i l’Hospitalet n’és una. Els podeu trobar a l’Informe Indicadores Urban Audit para Áreas Submunicipales (2016) i és en línia. http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28233

La riquesa és expressada en la renda per habitant. La r/h de l’Hospitalet l’any 2015 era de 10.455 €. Era semblant a la de Badalona (10.876 €) o Cornellà (11.192 €) o El Prat (11.798 €). Era, però, inferior a la de Sant Cugat (18.326 €) o Barcelona (14.946 €), tot i que dintre de la capital hi ha unes grans diferències, dels 29 mil de Pedralbes als menys de 8 mil de Torre Baró-Ciutat Meridiana.

Font: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=27149

Els barris de Barcelona més propers van pujant de renda segons anem també pujant al territori: Zona Franca 11.442 €, Bordeta 13.353 €, Maternitat-Sant Ramon 17.498 €...

 


Per tant, podem concloure que l’Hospitalet és a la franja baixa de les ciutats de Catalunya. Som una ciutat pobre, de classe treballadora. Això no és cap gran descobriment, és una constatació més. Ara per ara, la gentrificació no ens ha afectat directament, tot i que podem trobar alguns indicis.

Però, com són els barris? N’hi ha gaire diferència entre ells? Existeix un l’Hospitalet ric i un altre pobre? Les dades són aquestes:

Renda per habitant (2016, en €)

Centre
13.257
Sanfeliu
11.133
Sant Josep
11.647
Torrassa
8.514
Collblanc
9.679
Santa Eulàlia-Granvia Sud
12.391
Florida
8.581
Les Planes
8.379
Can Serra
11.266
Pubilla Casas
8.460
Gornal
9.958
Bellvitge
11.298

Font: Indicadores Urban Audit para Áreas Submunicipales (2016)       http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28233

Ordenats de més a menys, la riquesa per barris és aquesta

 

Si utilitzem la mitjana local de 2015 (10.455 €), veiem que, sense grans diferències, trobem uns barris clarament per sobre (Centre i Santa Eulàlia-Granvia Sud), uns altres moderadament per sobre (Sant Josep, Bellvitge, Can Serra i Sanfeliu), uns altres moderadament per sota (Gornal i Collblanc) i, finalment, el grup dels barris més pobres (Florida, Torrassa, Pubilla Casas i Les Planes).

Mapa de la renda per barris, elaborat pel bon amic David Prieto, que ha tingut l'amabilitat de fer-ho i permetre la publicació en aquest blog. Moltes gràcies! El podeu veure ampliat clicant aquí.     

Una altra versió del mapa, també del David Prieto. Ampliació, aquí.

Es confirma que hi ha un nord més pobre, especialment als districtes IV, II i V. 

En algun altre estudi, ja s'havia vist aquesta diferència, com ara "Patrones espaciales de la segregación residencial en la Región Metropolitana de Barcelona: pautas de segregación de los grupos altos", que podeu consultar clicant aquí

De l'article destaquem la següent imatge, en la que no es veu tot l'Hospitalet, però s'aprecia com el contínuum Pubilla-Florida-Les Planes-Collblanc-Torrassa és caracteritzat com classe baixa.

Un altre article extraordinari: "Crisis económica y pauperación en la región metropolitana de Barcelona: una aproximación demo-espacial utilizando datos de Càritas (2005-2013)". D'aquest article podem destacar la següent il·lustració, on es confirmen algunes localitzacions de la pobresa a l'Hospitalet.

Això no és nou. En un article de Josep Serra, publicat al Quaderns d'Estudi del Celh, també es van veure les diferències de l'any 1996 (o potser les dades són anteriors, perquè hi són Can Pi i La Bomba...). La diferència més destacada amb l'actualitat és que el Gornal destacava com el barri més pobre, i ara no ho és tant.

Bé, a l'Hospitalet podem dir que més que barris rics i barris pobres, tenim barris una mica més pobres i una mica menys pobres. 

 

ANNEX DEL 6-5-2021 

Districte 7: L’Hospitalet és la ciutat de Catalunya amb més barris de nivell socioeconòmic “molt baix”. Cliqueu aquí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario