jueves, 6 de octubre de 2016

El PDU-GranviaEl PDU-Granvia és un dels temes més importants per la nostra ciutat. Ens hi juguem moltíssim. Ens trobem davant d’una situació semblant a la dels veïns i les veïnes que lluitaven per La Carpa, el Passeig de Bellvitge o el Parc de la Marquesa. Si ara gaudim d’aquests espais és perquè bona part dels hospitalencs i hospitalenques es van oposar a la construcció de més blocs.
Forma part d'un seguit de plans urbanístics promoguts en les darreres dècades, que s'han portat a terme amb poca oposició... fins ara?

Això és el que veuria des de l'Hospital de Bellvitge si s'executa el PDU. Encara som a temps d'aturar-ho.

Aquest pla és fet a mida dels interessos de les grans empreses (com Hakerson International SL, de l’àmbit de Joan Laporta), que volen guanyar diners construint i construint, sense deixar-nos espai públic, un espai que és per nosaltres un bé molt escàs. 
Plànol del PDU publicat a El Periódico el passat 8 de juliol
I ja no entro en les valoracions del model econòmic basat en la bombolla immobiliària. Quina poca memòria que tenim! Ja no ens en recordem qui i com va començar la crisi que encara patim.

Recreació en 3D de com quedaria la zona amb les construccions feta per No Més Blocs. 

       Recreació del PDU en 3D feta per Canviem L'Hospitalet (ICV-EUiA-Pirates) 


Em sumo a la mobilització de l’Assemblea No Més Blocs i els Grups Municipals Canviem L’Hospitalet (ICV-EUiA-Pirates) i CUP-Poble Actiu, i faig públic el meu plec d’al·legacions al PDU."Exposo:

- Que els Plans Directors Urbanístics són figures jurídiques de planejament urbà d’abast supramunicipal i el PDU Granvia-Llobregat només afecta a terrenys del terme municipal de l'Hospitalet, per la qual cosa no té la forma jurídica correcta.

- Que l'Hospitalet té una densitat de població altíssima (més de 20.000 h/km2) amb uns barris a la zona nord amb densitats al voltant dels 50.000 h/km2, les més altes d'Europa i no necessita de noves construccions del caràcter i amb les dimensions que proposa el PDU.

-Que l'Hospitalet té gairebé tot el seu petit terme municipal (12,5 km2) ocupat per edificacions i vials, i té una greu mancança d'espai públic no edificat i molt d’espai edificat sense ocupació actual, especialment al Sector de la Carretera del Mig.

- Que l’increment de les zones requalificades com a parc al barri de Bellvitge no són reals, doncs afecten a l’espai del Centre Direccional, conquerit fa 40 anys pel moviment veïnal del barri com a espai públic, i als terrenys adjacents als sistemes viaris, com la Rambla Marina, i no són més que un mecanisme per justificar la requalificació de parc a zona edificable de terrenys en la zona on es preveuen els gratacels.

- Que l'Hospitalet té un patrimoni històric molt castigat per les successives onades d'especulació immobiliària i les servituds de la suburbialització respecte a Barcelona, en especial el patrimoni derivat del ric i importantíssim passat agrari del nostre municipi (les masies de Cal Trabal, Ca l'Esquerrer, Cal Masover Nou i Cal Rovira, les sèquies del Canal de la Infanta que encara s'utilitzen, i sobretot l'ús agrícola de la zona coneguda com Cal Trabal), i que el PDU no respecta o no garanteix la conservació d'aquest patrimoni.

- Que el coneixement i estima del patrimoni genera valors immaterials, no quantificables monetàriament, però que són d'una enorme importància per afavorir l'arrelament i sentiment de pertinença de les persones en relació al lloc on viuen, valors d'especial rellevància en una ciutat com l'Hospitalet, amb un 90% de la població procedent de les migracions del darrer segle, per la qual cosa el patrimoni de la zona del PDU és cabdal per a la cohesió social de la ciutat.

- Que l'actual zona agrària i no urbanitzada afectada pel PDU forma part de l'espai natural del Delta del Llobregat i és utilitzat per diverses espècies animals, entre les que es troben 39 espècies d’aus incloses a la directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu relativa a la conservació d’aus silvestres, per la qual cosa el PDU amenaça el nostre patrimoni natural.


Solicito:

- La Paralització definitiva del Pla Director Urbanístic d’Ordenació del Sector d’Interès Supramunicipal en l’Àmbit de Granvia-Llobregat a l’Hospitalet de Llobregat.

- L’inici d’un procés participatiu de reflexió i debat de l’ús d’aquests terrenys pel bé del conjunt de la ciutat i no d’un seguit d’empreses que ja han adquirit terrenys en la zona, amb anterioritat als projectes urbanístics; un procés en el que han de tenir un paper important els consells de ciutat, de districte o de diferents àmbits, paper pel qual foren creats per les lleis de Participació Ciutadana i de Grans Ciutats.

- La requalificació de parc urbà a zona rústica de les terres que en aquest moment tenen ús agrícola i l’estudi de la seva ampliació en el futur."
La foto de l'esquerra és de la dècada de 1970. La de la dreta, de 2015. Passa el temps i la reivindicació és la mateixa.

Uns anys ençà, per defensar Cal Trabal, vaig escriure un text, que més tard vaig convertir en un article d'aquest blog. Potser és pertinent ara posar l'enllaç. Si el voleu llegir, cliqueu a sobre del títol: El passat agrari de l'Hospitalet.


No hay comentarios:

Publicar un comentario