sábado, 30 de agosto de 2014

Presentació

Un altre blog? Doncs, al final m'he animat. No faig mal a ningú... I de què va? De coses de la meva ciutat. Les coses que passen a l'Hospitalet, però, responen a allò que passa al seu voltant, i, molt més modestament, influeixen en aquest entorn. Penso que la presa de conciència d'allò que som es pot fer més fàcilment si connectem el que és quotidià amb els grans processos mediambientals, econòmics, socials, polítics i culturals del país, del continent, del món.

Això vol ser una eina perquè els i les que vivim per l'Hospitalet, Barcelona i rodalies tinguem elements de reflexió per actuar en el present, sovint amb arguments històrics. Tant de bo les entrades puguin servir a moltes persones de molts més llocs. També pretén ser un blog de divulgació, debat i intercanvi de coneixement.

Gràcies per la vostra atenció.
¿Otro blog? Pues, al final me he animado. No hago daño a nadie... ¿Y de qué va? De cosas de mi ciudad. Las cosas que pasan en l'Hospitalet, sin embargo, responden a lo que pasa a su alrededor, y, mucho más modestamente, influyen en este entorno. Creo que la toma de conciencia de lo que somos se puede hacer más fácilmente si conectamos lo que es cotidiano con los grandes procesos medioambientales, económicos, sociales, políticos y culturales del país, del continente, del mundo.

Ésto quiere ser una herramienta para que los i las que vivimos en l'Hospitalet, Barcelona y cercanías tengamos elementos de reflexión para actuar en el presente, a menudo con argumentos históricos. Ojalá que las entradas puedan servir a muchas personas de muchos lugares más. También pretende ser un blog de divulgación, debate e intercambio de conocimiento.

Gracias por vuestra atención.

Manuel.

No hay comentarios:

Publicar un comentario